Nieuwsbrief Verzekeren november 2017

Nieuwsbericht
Datum 29 november 2017

In dit nummer: Toezicht in 2018: prioriteiten en onderzoeken; Consultatie aanpassing EIOPA-kapitaaleisen Solvency II; Voortgang onderzoek SIRA in de praktijk; Kort nieuws

Toezicht in 2018: prioriteiten en onderzoeken

DNB heeft de Visie op Toezicht vastgesteld. Divisiedirecteur Thijs van Woerden vertaalt dit naar het toezicht op de verzekeraars. Lees meer

Thijs van Woerden 2017

Consultatie aanpassing EIOPA-kapitaaleisen Solvency II

Stakeholders kunnen tot en met 5 januari 2018 reageren op het EIOPA-consultatiedocument met potentieel materiele gevolgen over onder meer: LAC DT, volumemaatstaf voor premierisico, renterisico en risicomarge. Lees meer

Voortgang onderzoek SIRA in de praktijk

DNB doet meerdere onderzoeken naar het gebruik en de werking van de systematische integriteitsrisico-analyse (SIRA) in de praktijk. Een update. Lees meer

Voortgang onderzoek naar de SIRA in de praktijk

Kort nieuws

Hierin aandacht voor: FATF-waarschuwingslijsten: update november 2017; Kalender uitvragen verzekeraars november 2017. Lees meer