Seminar Wet herstel en afwikkeling: terugblik

Nieuwsbericht
Datum 26 maart 2019

Thema’s van dit seminar waren: voorbereidend crisisplan, resolutieplan en de uitvoering van resolutie en faillissement.

De Nederlandsche Bank

DNB kijkt terug op een geslaagd seminar over de Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars. Dit seminar vond plaats op 5 en 7 februari bij DNB.

Presentaties en factsheets

DNB heeft meerdere presentaties gegeven over de nieuwe wet herstel en afwikkeling. Ook is nader ingegaan op het voorbereidend crisisplan, het resolutieplan en de uitvoering van resolutie en faillissement. Tijdens de presentaties was er volop gelegenheid voor de deelnemers om hun verwachtingen en zorgen te delen. DNB gebruikt deze feedback voor de factsheets over het voorbereidend crisisplan en de nieuwe wet en in de toezicht- en resolutiegesprekken met verzekeraars.

Kennismaken

Daarnaast is het seminar een mooie gelegenheid geweest voor verzekeraars en de resolutiedivisie van DNB om nader kennis met elkaar te maken. Aan het eind van het seminar zijn de verzekeraars met DNB in gesprek gegaan over een aantal vragen en dilemma’s die de wet met zich meebrengt. Bijvoorbeeld over de toegevoegde waarde van deze wet, of de manier waarop DNB omgaat met belemmeringen tot resolutie.

> Terug naar de Nieuwsbrief