Meldplicht verdachte transacties derde-hoogrisicolanden

Nieuwsbericht
Datum 26 maart 2019

Mogelijke witwas- en terrorismefinancieringstransacties met derde-hoogrisicolanden moeten altijd gemeld worden, ook al vervalt de objectieve indicator uit de Wwft.

Toekomstgericht

In het concept Wijzigingsbesluit financiële markten 2019 wordt voorgesteld om de objectieve indicator derde-hoogrisicolanden te verwijderen uit het Uitvoeringsbesluit Wwft. Derde-hoogrisicolanden zijn landen die de Europese Commissie vaststelt vanwege strategische tekortkomingen in hun nationale regelgeving ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Consultatie

Op 25 februari 2019 heeft het ministerie van Financiën het Wijzigingsbesluit financiële markten 2019 ter consultatie aangeboden. In het concept Wijzigingsbesluit wordt voorgesteld om de objectieve indicator derde-hoogrisicolanden te verwijderen uit het Uitvoeringsbesluit Wwft.

Meldingsplicht blijft

Financiële instellingen blijven verplicht melding aan de FIU te doen van transacties uit derde hoog-risicolanden die – op basis van subjectieve indicatoren – mogelijk verband houden met witwassen of financiering van terrorisme.

> Terug naar de Nieuwsbrief