Nieuwsbrief Verzekeren april 2019

Nieuwsbericht
Datum 30 april 2019
In dit nummer: Verzekeringsmiddag 2019 in het teken van ondernemerschap; AFM en DNB wijzen markt op belang overgang naar alternatieve benchmarks; Onderzoek niet-financiële risico’s; Beheersing van tegenpartijkredietrisico op zorgverleners; Toepassing Joint Guidelines op verklaringen van geen bezwaar; Kort nieuws

Verzekeringsmiddag 2019 in het teken van ondernemerschap

Op 16 april vond de jaarlijkse Verzekeringsmiddag plaats in theater Spant! in Bussum. Lees meer

Spant Bussum

AFM en DNB wijzen markt op belang overgang naar alternatieve benchmarks

AFM en DNB willen banken, verzekeraars en pensioenfondsen bewust maken van de risico’s- en het belang van de overgang in 2022 naar alternatieve, risicovrije benchmarks. Lees meer

Onderzoek niet-financiële risico’s

DNB heeft de beantwoording onderzocht van verzekeraars in de sectorbrede uitvraag naar niet-financiële risico’s in 2018. Lees meer

De Nederlandsche Bank

Beheersing van tegenpartijkredietrisico op zorgverleners

De recente faillissementen van ziekenhuizen laten zien dat zorgverzekeraars het tegenpartijkredietrisico op zorgverleners goed moeten beheersen. Hiervoor is het nodig dat de risicobereidheid en beleid voor uitzonderingsgevallen verder wordt uitgewerkt. Lees meer

Toepassing Joint Guidelines op verklaringen van geen bezwaar

De Europese herziene Joint Guidelines leiden tot wijzigingen in de beoordeling door DNB van aanvragen voor verklaringen van geen bezwaar (vvgb). Lees meer

DNB-onderzoek belastingplanning

Kort nieuws

Hierin aandacht voor: Correspondentie via e-mail, Terugblik analistenseminar, IFRS uitvraag en Brexit-voorbereidingen Lees meer