Onderzoek naar niet-financiële risico’s

Nieuwsbericht
Datum 6 april 2020

DNB doet sectorbreed onderzoek naar niet-financiële risico’s die belangrijk zijn voor een beheerste en integere bedrijfsvoering.

In de eerste week van april wordt een uitvraag bij verzekeraars gedaan om inzicht te krijgen in een aantal niet-financiële risico’s.

Integere en beheerste bedrijfsvoering

Voor de soliditeit van een financiële instelling is het naast een gezonde financiële positie belangrijk dat er een beheerste en integere bedrijfsvoering is die risico’s doeltreffend identificeert en mitigeert. De uitkomsten van de uitvraag naar niet-financiële risico’s gebruikt DNB om risicogebaseerd haar toezicht op deze risico’s vorm te geven. Op basis hiervan kunnen bijvoorbeeld keuzes worden gemaakt in de prioritering van onderzoeken. De uitvraag betreft de volgende onderwerpen: bedrijfsmodel & strategie, gedrag, cultuur & governance, IT en operationeel risico en integriteitsrisico. Op 15 juni verwacht DNB de reacties van de instellingen terug te ontvangen. Dit is een langere indieningstermijn dan gebruikelijk in verband met de huidige situatie rondom het coronavirus.