Uitkomsten onderzoek energielabels

Nieuwsbericht
Datum 6 april 2020

DNB heeft een analyse gemaakt van de energielabelverdeling binnen de commercieel vastgoed portefeuilles van verzekeraars.

Energielabels

Gevolgen Bouwbesluit

DNB heeft een uitvraag gedaan naar de energielabelverdeling van de commercieel vastgoed (CRE) portefeuilles van financiële instellingen. Deze analyse borduurt voort op de analyse naar CRE portefeuilles in Veilig achter de dijken? (2017).

Uit het Bouwbesluit 2012 volgt dat Nederlandse kantoren vanaf 1 januari 2023 een verplicht minimum energielabel C moeten hebben, anders mogen ze niet meer worden gebruikt. Dit kan gevolgen hebben voor aan kantoren gerelateerde beleggingen van verzekeraars. Onvoldoende aandacht voor deze ontwikkeling kan bijvoorbeeld leiden tot verliezen of stranded assets in de portefeuille.

Inzicht in energielabels

Analyse van de beschikbare labels laat zien dat het risico voor verzekeraars beperkt lijkt. Op sectorniveau, is het meest voorkomende label in de portefeuilles van verzekeraars een A. Labels D tot en met G komen aanzienlijk minder voor dan de labels A tot en met C.

De steekproef laat ook zien dat er een beperkt percentage verzekeraars zijn, waarvoor de energielabels onbekend zijn. De mate waarin individuele instellingen inzicht hebben in labels, is verschillend. Het kan zijn dat het ontbreken van (volledig) inzicht samen hangt met de wijze waarop wordt belegd. Zo geven verzekeraars aan dat het niet goed mogelijk is om de energielabels van beurgenoteerde beleggingen vast te stellen.

Risicobeheersing

DNB vindt het belangrijk dat de financiële sector bestand is tegen risico’s zoals deze (transitierisico’s). Daarom is het van belang dat verzekeraars zich bewust zijn van mogelijke consequenties van het Bouwbesluit en waar nodig in overleg met hun beleggingsbeheerders tijdig passende maatregelen nemen.