Nieuwsbrief Verzekeren april 2020

Nieuwsbericht
Datum 6 april 2020

In dit nummer: Update COVID-19; Onderzoek naar niet-financiële risico’s; Uitkomsten onderzoek energielabels; Uitkomsten sectorbrede analyse operationele en IT-risico’s; Kort nieuws: jaarverslag DNB en uitvragenkalender.

Update COVID-19

De wereldwijde crisis rond de corona-pandemie heeft grote maatschappelijke impact met zware gevolgen voor de volksgezondheid. Ook voor de financiële sector zijn de gevolgen groot. DNB heeft in de afgelopen weken maatregelen genomen in verband met het coronavirus. Gaag informeren wij u over de maatregelen voor verzekeraars. Lees meer

Cijfers

Onderzoek naar niet-financiële risico’s

DNB doet sectorbreed onderzoek naar niet-financiële risico’s die belangrijk zijn voor een beheerste en integere bedrijfsvoering. Lees meer

Uitkomsten onderzoek energielabels

DNB heeft een analyse gemaakt van de energielabelverdeling binnen de commercieel vastgoed portefeuilles van verzekeraars. Lees meer

Energielabels

Uitkomsten sectorbrede analyse operationele en IT-risico’s

In 2019 heeft DNB een sectorbrede analyse uitgevoerd bij verzekeraars naar de beheersing van operationele en IT-risico’s middels een uitgestuurde self-assessment. Lees meer

Kort nieuws

Hierin aandacht voor: Jaarverslag DNB; Uitvragenoverzicht Lees meer

Kort Nieuws