Update COVID-19

Nieuwsbericht
Datum 6 april 2020

De wereldwijde crisis rond de corona-pandemie heeft grote maatschappelijke impact met zware gevolgen voor de volksgezondheid. Ook voor de financiële sector zijn de gevolgen groot. DNB heeft in de afgelopen weken maatregelen genomen in verband met het coronavirus. Gaag informeren wij u over de maatregelen voor verzekeraars.

Cijfers

Significante impact

Het coronavirus heeft een significante impact op de economie. Deze schok vindt in eerste instantie plaats in de reële economie en vertaalt zich dan naar de financiële sector en markten. Om de economische impact van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken, is het cruciaal dat de financiële sector goed blijft functioneren. Ondanks de moeilijke tijden speelt de financiële sector op dit moment een belangrijke rol in het ondersteunen van de economie. DNB houdt samen met de autoriteiten in binnen- en buitenland de situatie nauwgezet in de gaten en speelt tijdig in op de ontwikkelingen.

De financiële sector wordt op dit moment op verschillende manieren geraakt. In de eerste plaats door de praktische beperkingen waar instellingen zelf mee te maken hebben. Zo moeten veel medewerkers vanuit huis werken. Instellingen hebben hun business continuity plannen geactiveerd. Er wordt zoveel mogelijk thuis gewerkt en mensen die verantwoordelijk zijn voor dezelfde kritieke functies werken niet meer fysiek samen. Op deze manier kan de cruciale dienstverlening doorgaan.

Daarnaast zijn er de financiële gevolgen die bij ieder onderdeel van de sector op een eigen manier gevoeld worden. In de afgelopen weken zijn door DNB, en andere nationale en internationale autoriteiten, maatregelen genomen die de financiële sector moeten helpen om hun kritieke functie in deze tijden, het ondersteunen van de reële economie, zo goed mogelijk uit te kunnen blijven oefenen. Daarnaast is het toezichtcontact met instellingen geïntensiveerd. Instellingen worden ook opgeroepen om tijdig eventuele problemen te melden bij de toezichthouder.

Hoe de coronacrisis zich verder zal ontwikkelen, en wat daarmee de uiteindelijke gevolgen voor de financiële sector zijn, is nu niet te voorspellen. DNB houdt de optie open om verdere maatregelen te nemen als de situatie daarom vraagt. Hierover zullen wij u – wanneer dit van toepassing is – uiteraard dan nader informeren.

Hieronder leest u over de maatregelen voor verzekeraars:

  • DNB roept verzekeraars op om tijdelijk af te zien van dividenduitkeringen en inkoop van eigen aandelen
  • Herprioriteren toezichtactiviteiten
  • Rapportagetermijnen SII rapportages

Hou voor een actueel overzicht ook onze website in de gaten: www.dnb.nl/corona. DNB roept verzekeraars op om tijdelijk af te zien van dividenduitkeringen en inkoop van eigen aandelen.

DNB roept verzekeraars op om tijdelijk af te zien van dividenduitkeringen en inkoop van eigen aandelen

Op 2 april publiceerde EIOPA een statement waarin verzekeraars worden opgeroepen om de uitbetaling van dividend en de inkoop van eigen aandelen tijdelijk op te schorten tot er meer duidelijkheid is rondom de impact van COVID-19. DNB ondersteunt deze oproep van EIOPA ten zeerste. De aanbeveling sluit aan bij de oproep die DNB eerder deed aan banken en verzekeraars om hun buffers voorlopig niet aan te wenden voor de uitbetaling van dividend of inkoop van eigen aandelen.

Herprioriteren toezichtactiviteiten

De coronacrisis vraagt veel van de sector. We zien dat er met veel inzet wordt gewerkt om kritische processen onbelemmerd door te laten gaan. Als toezichthouder houden we ook rekening met de operationele uitdagingen. Zo kan een aantal onderzoeken in huidige omstandigheden moeilijk doorgang vinden (denk aan on-site onderzoeken) en zal rekening gehouden moeten worden met een mogelijke beperktere inzetbaarheid van medewerkers bij instellingen en bij DNB. DNB heeft risicogebaseerd (en rekening houdend met internationale herplanningen) een aantal onderzoeken uitgesteld of geannuleerd. Indien dit een onderzoek bij uw instelling betreft, dan wordt u uiteraard hierover geïnformeerd. Tevens vindt u de herziene uitvraagkalender als download bij deze Nieuwsbrief.

De huidige situatie leidt ook tot verhoogde en nieuwe risico’s, zowel financieel als niet-financieel. Goed risicobeheer en adequaat toezicht is juist nu van belang. DNB zal daarom additionele aandacht besteden aan bepaalde risico’s, zoals de werking van business continuity management, cyberrisico’s en implicaties veroorzaakt door onrust op de financiële markten. 

Rapportagetermijnen SII rapportages

Op 20 maart publiceerde EIOPA een aanbeveling aan nationale toezichthouders voor flexibiliteit met betrekking tot rapportagetermijnen van toezichtrapportages en publieke rapportages. DNB verwelkomt en volgt deze aanbeveling. Dit betekent dat we tijdelijk ons handhavingsbeleid met betrekking tot rapportagetermijnen aanpassen. In deze brief leest u wat dit voor SII verzekeraars betekent en in deze brief leest u wat dit voor SII Basic verzekeraars betekent.