Q&A naleving sanctiewet door schadeverzekeraars

Nieuwsbericht
Datum 31 augustus 2016

DNB publiceert een Q&A met de antwoorden op veelgestelde vragen én good practices voor klantacceptatie, screening en uitbetaling.

De afgelopen twee jaar heeft DNB onderzoek gedaan naar de naleving van sanctieregelgeving bij onder andere schadeverzekeraars. Hoewel gedurende dit onderzoek verbeteringen zijn geconstateerd in de naleving, maakt DNB zich nog steeds zorgen over de mate van bewustwording bij schadeverzekeraars rondom het risico dat zij lopen om betrokken te raken bij verboden transacties ten aanzien van gesanctioneerde personen of goederen. Niet alleen lopen verzekeraars dit risico bij bijvoorbeeld het verzekeren van goederen die worden vervoerd naar hoogrisicolanden, ook verzekeraars met een voornamelijk nationale portefeuille mogen dit risico niet onderschatten. De FATF wees in dit verband op het risico dat een uitreiziger fraudeert met een verzekering om snel over middelen te kunnen beschikken. In de gepubliceerde Q&A staan de antwoorden op de belangrijkste vragen die ten tijde van het onderzoek zijn gesteld en worden good practices geformuleerd voor klantacceptatie, screening en uitbetaling.   

Meer informatie
Meer informatie vindt u in Open Boek Toezicht  (zie gerelateerde downloads).

> Terug naar de Nieuwsbrief