Nieuwsbrief Verzekeren augustus 2016

Nieuwsbericht
Datum 31 augustus 2016

In dit nummer: Themaonderzoek actuariële functie; Wet verbeterde premieregeling; Wetsvoorstel herstel en afwikkelingsbeleid verzekeraars; Q&A naleving sanctiewet door schadeverzekeraars; DNB-onderzoek integrity risk appetite; Informatie over het gewijzigde sanctieregime voor Iran; Toetsingen: een goede voorbereiding is het halve werk.

Themaonderzoek actuariële functie

De actuariële functie heeft de aandacht van de verzekeraars, maar er moeten nog stappen worden gezet. Dit staat op de agenda van de verzekeringsmiddag in december. Lees meer

Questionnaire en rapportagetool

Wet verbeterde premieregeling

Per 1 september 2016 treedt de Wet verbeterde premieregeling in werking. Met deze wet wordt het wettelijk kader voor zuivere premieregelingen gewijzigd, dus ook voor bestaande premieregelingen. Lees meer

Wetsvoorstel herstel en afwikkeling van verzekeraars

Vorige maand heeft de Minister van Financiën een wetsvoorstel voor herstel en afwikkeling van verzekeraars gepubliceerd. Lees meer

Den Haag

Q&A naleving sanctiewet door schadeverzekeraars

DNB publiceert een Q&A met de antwoorden op veelgestelde vragen én good practices voor klantacceptatie, screening en uitbetaling. Lees meer

DNB-onderzoek integrity risk appetite

DNB is begonnen met een onderzoek naar de integrity risk appetite van banken, verzekeraars, pensioenfondsen, trustkantoren en betaalinstellingen. Lees meer

DNB-onderzoek belastingplanning

Informatie over het gewijzigde sanctieregime voor Iran

De financiële sector heeft sinds kort te maken met een gewijzigd sanctieregime voor Iran. Dit betekent dat de sancties voor deze sector grotendeels zijn opgeschort. Lees meer

Toetsingen: een goede voorbereiding is het halve werk

Met de publicatie van een aantal goede voorbeelden uit de praktijk biedt DNB (kandidaat)bestuurders een handvat voor een goede voorbereiding op een toetsing. Ook kunt u zich inschrijven voor de informatiebijeenkomst van 27 september. Lees meer

Gedrag van morgen