DNB publiceert definitieve Q&A ‘Abonnementen: wel of geen verzekering?’

Nieuwsbericht
Datum 28 augustus 2019

Na publieke consultatie is de definitieve Q&A ‘Abonnementen: wel of geen verzekering?’ gepubliceerd. Daarin staat waar DNB rekening mee houdt in haar beoordeling of bij abonnementen sprake is van een verzekering.

Consumenten krijgen regelmatig abonnementen aangeboden met betrekking tot bijvoorbeeld onderhoud en reparatie van door hen aangeschafte producten. Ook in andere situaties wordt gebruik gemaakt van abonnementen, onder andere in de financiële dienstverlening. Met enige regelmaat rijst de vraag of deze abonnementen worden aangemerkt als een schadeverzekering. In de Q&A wordt weergegeven waar DNB rekening mee houdt in haar beoordeling van dergelijke abonnementen. DNB noemt een aantal voorwaarden waaraan moet zijn voldaan wil er sprake zijn van een schadeverzekering. U vindt de Q&A hier.

Consultatie

DNB heeft de Q&A eerder geconsulteerd. Naar aanleiding van de vragen en opmerkingen die daarin naar voren zijn gekomen, is de concept-Q&A op een aantal onderdelen verduidelijkt. Om deze wijzigingen inzichtelijk te maken is een feedback statement opgesteld, de link naar dit stuk is opgenomen onder de Q&A.

De Q&A hangt nauw samen met de Q&A ‘Garanties in koopovereenkomsten: wel of geen verzekering?’. In dit feedback statement over abonnementen wordt ook ingegaan op enkele concrete vragen uit de consultatie die ook betrekking hebben op de Q&A over garanties.


> Terug naar de nieuwsbrief