Publicatie Good Practice Beheersing Volmachten

Nieuwsbericht
Datum 28 augustus 2019

Onlangs heeft DNB de Good Practice Beheersing volmachten schadeverzekeraars op Open Boek geplaatst.

Balans

In de Good Practice gaat DNB in op de eisen uit de wet- en regelgeving op het gebied van volmachten en de verwachtingen van DNB daarbij. Het is na intensief overleg met de sector tot stand gekomen. De Good Practice vervangt het Normenkader volmachten uit 2013.

Self-assessment

In de tweede helft van september zullen circa vijftien verzekeraars een verzoek krijgen om een self-assessment uit te voeren op basis van de Good Practice. Zij zijn daar begin dit jaar al over geïnformeerd via een toezichtbrief waarin de thema’s en onderzoeken voor 2019 staan vermeld. DNB wil op deze manier nagaan in hoeverre de verzekeraars de risico’s van het volmachtkanaal beheersen. DNB ziet het als een nulmeting waarbij inzicht wordt verschaft over de mate waarin de sector reeds toepassing geeft aan de Good Practice. Aan de hand van de uitkomsten van deze nulmeting kan DNB vervolgens bepalen welke eventuele acties het komende jaar nodig zijn om het beheersingsniveau sectorbreed op een gewenst niveau te brengen.

> Terug naar de nieuwsbrief