Nieuwsbrief Verzekeren augustus 2020

Nieuwsbericht
Datum 25 augustus 2020

In dit nummer: Digitale editie Verzekeringsmiddag 2020;  Digitaal beschikbaar stellen van notulen;  Publicatie Digitale werkwijze;  Klimaatgerelateerde risico’s in de ORSA;  EIOPA-Richtsnoeren clouduitbesteding

Digitale editie Verzekeringsmiddag 2020

In een tijd dat fysieke bijenkomsten met een groot aantal deelnemers niet goed mogelijk zijn, heeft DNB de dialoog met de verzekeringssector voortgezet door het organiseren van de eerste Verzekeringsmiddag in digitale vorm. Lees meer

kantoor

Digitaal beschikbaar stellen van notulen

Onderdeel van het toezicht op een belangrijk deel van de verzekeringssector is het lezen van de notulen van verschillende gremia. Afhankelijk van de grootte van de onderneming kan dit de notulen van de RvB, de RvC en haar comités en het Asset and Liability Committee betreffen. Lees meer

Publicatie Digitale werkwijze

DNB heeft op 22 juni 2020 haar ‘Werkwijze inzien en kopiëren van digitale gegevens’ (Digitale werkwijze) gepubliceerd in de Staatscourant en op haar eigen Open Boek Toezicht pagina. Lees meer

Risk

Klimaatgerelateerde risico’s in de ORSA

Verzekeraars kunnen worden beïnvloed door fysieke gevolgen van een veranderend klimaat en door de transitie naar een klimaatneutrale economie. DNB verwacht dat verzekeraars in de ORSA 2020 aandacht besteden aan deze risico’s, in lijn met de in 2019 door DNB uitgebrachte Good Practice. Lees meer

EIOPA-Richtsnoeren clouduitbesteding

Op 6 februari 2020 publiceerde EIOPA de Richtsnoeren voor uitbesteding aan aanbieders van clouddiensten. DNB zal deze Richtsnoeren vanaf nu in het toezicht toepassen. Lees meer

Groep mensen