Nieuwbrief Verzekeren februari 2017

Nieuwsbericht
Datum 23 februari 2017

In dit nummer: Toekomstbestendige verdienmodellen; Zorgwekkende situatie autoverzekeringenmarkt duurt voort; Herstel WGA-ERD-markt veroorzaakt door vrijval oude jaren; Datakwaliteitsbeleid in kinderschoenen; Guidance LAC DT; Zorgverzekeraars schatten technische voorzieningen steeds nauwkeuriger in; Digitaal loket voor toezichtformulieren komt beschikbaar; Stresstest schadeverzekeraars; Inschrijven informatiebijeenkomst toetsingen 7 maart; Kalender Uitvragen verzekeraars 2017.

Toekomstbestendige verdienmodellen

Verzekeraars passen hun verdienmodellen aan, maar moeten nog meer stappen zetten vanwege de veranderende marktomstandigheden. Lees meer

geld stromen

Zorgwekkende situatie autoverzekeringenmarkt duurt voort

De situatie op de markt voor motorrijtuigenverzekeringen is nog even zorgwekkend als in boekjaar 2014. Lees meer

Herstel WGA-ERD-markt veroorzaakt door vrijval oude jaren

De marktsituatie voor verzekeringen voor WGA eigenrisicodragerschap (ERD) laat een neutraal winstbeeld zien over boekjaar 2015 en in de prognose voor 2016. Lees meer

Datakwaliteitsbeleid in kinderschoenen

De beheersing van de datakwaliteit kan sterk worden verbeterd, zo blijkt uit DNB-onderzoek. Lees meer

Datakwaliteit

Guidance LAC DT

DNB heeft op 3 februari 2017 nadere guidance gepubliceerd over de beoordeling van de onderbouwing van de Loss Absorbing Capacity of Deferred Taxes (LAC DT). Lees meer

Zorgverzekeraars schatten technische voorzieningen steeds nauwkeuriger in

Veel zorgverzekeraars overschatten hun technische voorzieningen, zo blijkt uit DNB-onderzoek. Maar deze overschatting wordt kleiner. Positief is dat van een sectorbrede onderschatting geen sprake is. Lees meer

Medisch onderzoek

Digitaal loket voor toezichtformulieren komt beschikbaar

DNB stelt in het begin van het tweede kwartaal 2017 het digitaal loket open voor vergunning- en vvgb-aanvragen en voor het indienen van formulieren voor bestuurderstoetsingen. Lees meer

Stresstest schadeverzekeraars

DNB vraagt de schadeverzekeraars in 2017 een stresstest uit te voeren om beter inzicht te krijgen in de risico’s waaraan de sector blootstaat. Lees meer

File

Inschrijven informatiebijeenkomst toetsingen 7 maart

DNB organiseert op 7 maart 2017 weer een informatiebijeenkomst over toetsingen. Lees meer

Kalender Uitvragen verzekeraars 2017

Het helpt om te weten welke informatieverzoeken wanneer komen. DNB biedt u een actueel overzicht. Lees meer