Publicatie Leidraad Wwft en Sw

Nieuwsbericht
Datum 31 januari 2020

DNB publiceert de herziene Leidraad “Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet (Sw)". Naar aanleiding van reacties op de consultatieversie, die in juli en september 2019 voorlag, is het document op onderdelen gewijzigd.

In de Leidraad Wwft en Sw legt DNB uit hoe instellingen invulling kunnen geven aan de naleving van de Wwft en de Sw. De Leidraad Wwft en Sw vervangt de versie van april 2015, die geheel komt te vervallen. De belangrijkste aanleiding voor de herziening van de Leidraad Wwft en Sw is de wetswijzing van de Wwft van 25 juli 2018.

De Leidraad Wwft en Sw is hier te raadplegen.

Vervolgstappen

De pagina’s op Open Boek Toezicht worden aangepast. De volgende herziening van de Leidraad staat gepland voor de eerste helft van 2020 in navolging van de aanstaande aanpassing van de Wwft.

> Terug naar de Nieuwsbrief