Brexit

Nieuwsbericht
Datum 31 januari 2020

Op 31 januari is de Brexit een feit. Maar voorlopig blijft nog onduidelijk hoe de toekomstige relatie tussen de EU en het VK wordt vormgegeven na 2020. Van belang is daarom dat verzekeraars zich hierop voorbereiden, omdat vanaf 2021 knelpunten kunnen ontstaan bij grensoverschrijdende dienstverlening tussen de EU en het VK.

Brexit

Op 31 januari 2020 treedt het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de EU op basis van het overeengekomen terugtrekkingsakkoord. Hiermee is een no-deal Brexit op die datum voorkomen en treedt een transitieperiode inwerking tot eind 2020. Gedurende deze periode, blijft op vrijwel alle terreinen het EU-recht van toepassing op het VK, inclusief de financiële paspoortrechten die onderdeel zijn van de interne markt.

Tegelijkertijd bestaat vooralsnog onzekerheid over de situatie na de transitieperiode. De komende periode onderhandelen de EU en het VK over de vormgeving van de toekomstige relatie, inclusief financiële diensten. De basis hiervoor is de politieke verklaring die de EU en het VK overeenkwamen als onderdeel van het terugtrekkingsakkoord. Uitgangspunt hierbij voor financiële diensten zijn de bestaande mogelijkheden om EU-equivalentiebesluiten te nemen voor derde landen. Afgesproken is dat de EU equivalentiebeoordelingen zal uitvoeren m.b.t. het VK (en vice versa) in de eerste helft van dit jaar, met als doel deze beoordelingen in juni 2020 af te ronden.

Echter voorlopig zal nog niet duidelijk worden op welke terreinen de EU het VK (mogelijk) equivalent zal verklaren, en zo ja, wanneer dit gebeurt. Zelfs wanneer de regelgeving en het toezicht in het VK op veel verschillende terreinen equivalent zou worden verklaard door de EU, komt dit niet overeen met de grote mate van markttoegang die Britse financiële instellingen op dit moment hebben om klanten in de EU – waaronder Nederlandse verzekeraars – te bedienen.

Van belang is daarom dat verzekeraars zich (blijven) voorbereiden op het scenario dat vanaf 2021 knelpunten kunnen ontstaan bij grensoverschrijdende dienstverlening door Britse financiële instellingen. Waar nodig zal DNB hier in het toezicht dit jaar opnieuw aandacht voor vragen.

> Terug naar de Nieuwsbrief