Tegenvallende resultaten Motorrijtuigen Aansprakelijkheid

Nieuwsbericht
Datum 1 juli 2015

Eind mei heeft DNB de Wft-staten met daarin de technische resultaten over 2014 ontvangen. Uit een eerste analyse van de cijfers blijkt dat de dalende trend in het resultaat bij de branche Motorrijtuigen Aansprakelijkheid (WA) zich heeft doorgezet. Het gezamenlijk technische verlies in deze branche over 2014 is bijna € 300 miljoen, een dieptepunt.

File

DNB vindt dat er sprake is van een zorgelijke situatie. Het gaat DNB hier met name om het risico dat de solvabiliteitspositie van verzekeraars verslechtert door een niet kostendekkende tarifering. Dit zou tot een ontoereikende solvabiliteitspositie kunnen leiden.

Eind 2010 heeft DNB verzekeraars al opgeroepen om maatregelen te treffen tegen deze negatieve ontwikkelingen. Afgezien van een lichte verbetering in 2011, heeft het resultaat zich sindsdien verder verslechterd. De getroffen maatregelen hebben kennelijk onvoldoende effect.

DNB vraagt verzekeraars wederom expliciet aandacht te besteden aan dit risico en benodigde maatregelen te nemen. Daarnaast zal DNB de verschillende verzekeraars individueel benaderen om hierover het gesprek aan te gaan.

> Terug naar de Nieuwsbrief