Naleving Sanctiewet/Wwft door bijkantoren buitenlandse verzekeraars

Nieuwsbericht
Datum 28 juni 2017

Ongeveer 40% van de bijkantoren van buitenlandse verzekeraars voldoet niet aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Sanctiewet. Met betrekking tot de naleving van de Wwft heeft DNB geen generieke tekortkomingen geconstateerd.

Sanctiewet

DNB onderzocht de mate van naleving van de Sanctiewet door bijkantoren van schade- en levensverzekeraars die met een Europees paspoort actief zijn op de Nederlandse markt. Voor het onderzoek heeft DNB een uitvraag gedaan bij alle 42 bijkantoren (zowel schade- als levensverzekeraars) naar de naleving van de Sanctiewet. De zes bijkantoren van levensverzekeraars hebben daarnaast aanvullende vragen over de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) beantwoord.  

Onvoldoende screening

De meerderheid van de bijkantoren van buitenlandse verzekeraars screent haar relaties tegen zowel de Nationale terrorismelijst (ook genaamd “de Nederlandse lijst”) als de sanctielijsten op basis van EU-verordeningen (“EU-lijsten”). DNB heeft vastgesteld dat twaalf bijkantoren op geen enkel moment een screening tegen de Nederlandse lijst en/of de EU-lijsten verrichten. Daarnaast zijn er vijf bijkantoren die wel bij acceptatie screenen en hierna periodiek, maar geen screening toepassen bij de uitbetaling van gelden. In totaal voldoen 17 van de 42 onderzochte bijkantoren (41%) hiermee niet aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Sanctiewet. Deze bijkantoren zijn in overtreding van de Sanctiewet en worden door DNB hierop aangesproken.

Centrale rol hoofdkantoor

DNB heeft geconstateerd dat de twaalf bijkantoren die hun relaties niet screenen tegen de Nederlandse lijst en/of EU-lijsten een relatief kleine personeelsbezetting in Nederland hebben. In bijna alle gevallen is het aanspreekpunt voor de naleving van de Sanctiewet werkzaam op het hoofdkantoor. Het hoofdkantoor speelt in de meeste gevallen een centrale rol in het opstellen van beleid omtrent de naleving van sanctieregelgeving. Ook worden de auditcontroles en de sanctiescreening in de regel uitgevoerd door het hoofdkantoor.

Nederlandse vergunning

DNB heeft de afgelopen jaren veelvuldig aandacht gevraagd voor de naleving van de Sanctiewet door middel van onderzoeken, nieuwsbrieven, de DNB Leidraad Wwft en Sanctiewet en een Q&A Sanctiewet voor schadeverzekeraars. Bij meerdere in Nederland vergunning houdende verzekeraars heeft DNB op dit vlak een verbetering gesignaleerd. Maar een groot deel van de bijkantoren van buitenlandse verzekeraars moet deze ontwikkeling nog doormaken.

Naleving Wwft

Bijkantoren van levensverzekeraars dienen naast de Sanctiewet ook de Wwft na te leven. In het onderzoek heeft DNB ook vragen aan deze bijkantoren gesteld over de naleving van de Wwft. Dit heeft geen generieke bevindingen opgeleverd.

Terugkoppeling

De resultaten van het onderzoek worden met alle onderzochte bijkantoren gedeeld. DNB neemt toezichtmaatregelen bij de bijkantoren die de Sanctiewet overtreden.

> Terug naar de nieuwsbrief