Onderzoek naar klimaatrisico’s voor verzekeringssector

Nieuwsbericht
Datum 28 juni 2017

DNB onderzoekt de gevolgen van klimaatverandering en energietransitie voor de financiële sector. Onderdeel hiervan is een onderzoek naar de verplichtingen van verzekeraars.

Klimaatrisico's

Als onderdeel van een breder klimaatproject kijkt DNB momenteel naar de gevolgen van klimaatrisico’s voor de verplichtingen van verzekeraars. Doel daarvan is om meer inzicht te krijgen in de gevolgen van onder andere veranderende weersomstandigheden en zeespiegelstijging voor de verzekeringssector. DNB publiceert de resultaten na de zomer in een sectoroverstijgend rapport.

Storm, hagel, regen en overstroming

Door klimaatverandering kan de verwachte schadelast door diverse weersverschijnselen mogelijk veranderen. In Nederland gaat het dan in het bijzonder om storm, hagel, regen en overstroming. Naast verwachte schadelast kunnen potentieel ook extremen toe- of afnemen. Dit kan onder andere gevolgen hebben voor inschattingen die verzekeraars maken binnen catastrofemodellen.

Overstromingsrisico

Naast verzekerde risico’s onderzoekt DNB als onderdeel van dit project ook risico’s die niet of in mindere mate verzekerd zijn. In Nederland gaat het dan in het bijzonder om het overstromingsrisico. DNB brengt onder andere in kaart wat de gevolgen zijn van relatief grote maar niet ondenkbare overstromingsscenario’s voor de beleggingen van financiële instellingen. Daarnaast is DNB betrokken bij discussies over de verzekerbaarheid van het overstromingsrisico.

> Terug naar de nieuwsbrief