Kosten toezicht

Nieuwsbericht
Datum 28 juni 2017

Schade- en levensverzekeraars, herverzekeraars en natura-uitvaartverzekeraars krijgen in 2017 te maken met een stijging van het variabele tarief voor het toezicht. Voor zorgverzekeraars neemt het variabele tarief af.

Financiering

Op 1 juni publiceerde het ministerie van Financiën de Regeling bekostiging financieel toezicht 2017. In deze regeling zijn onder meer de tarieven voor het toezicht vastgesteld voor verzekeraars.

Verzekeraars

Het totale bedrag dat DNB heft bij verzekeraars, afgezien van de zorgverzekeraars, neemt in 2017 af met EUR 0,9 miljoen, een daling van 3%. De belangrijkste oorzaak van deze daling is de nacalculatie over 2016. De begroting blijft nagenoeg gelijk. Het vaste tarief blijft gehandhaafd op EUR 2.000. Zo worden de kleine partijen structureel ontzien. Het variabele tarief stijgt met 7% ten opzichte van 2016, grotendeels als gevolg van de daling van het totale brutopremie-inkomen.

  Tarief 2017   Tarief 2016
Tarief per EUR 1 miljoen
bruto-premie-inkomen    
  EUR 1.028   EUR 957

Zorgverzekeraars

Het totale bedrag dat DNB heft bij zorgverzekeraars neemt af met EUR 0,2 miljoen, een daling van 3%. Ook hier blijft de begroting nagenoeg gelijk en komt deze daling vooral door de nacalculatie over 2016. Door de handhaving van het vaste tarief op EUR 2.000 worden de kleine zorgverzekeraars ontzien. De heffingsmaatstaf is nagenoeg gelijk gebleven, waardoor het variabele tarief met 3% afneemt. 

   Tarief 2017   Tarief 2016
Tarief per verzekerde      EUR 0,32    EUR 0,33

 

Meer informatie

Meer informatie over de toezichtkosten? Lees meer op: Regeling bft 2017

> Terug naar de nieuwsbrief