Nieuwsbrief Verzekeren juni 2017

Nieuwsbericht
Datum 28 juni 2017

In dit nummer: Resultaten on-site onderzoeken over kosten; Conceptadvies EIOPA voor SCR Review; Naleving Sanctiewet/Wwft door bijkantoren buitenlandse verzekeraars; Onderzoek naar klimaatrisico's voor verzekeringssector; Kosten toezicht; Kort nieuws en de Kalender.

Resultaten on-site onderzoeken over kosten

Verzekeraars besteden in het algemeen veel aandacht aan hoe de kosten worden meegenomen in het vaststellen van de voorziening, blijkt uit de on-site onderzoeken van DNB. Daaruit komen wel nog enkele aandachtspunten naar voren. Lees meer

Resultaten on-site onderzoeken over kosten

Conceptadvies EIOPA voor SCR Review

In juli en augustus kan de sector reageren op het eerste conceptadvies van EIOPA voor de SCR Review, de evaluatie van de standaardformule voor het Solvency II-kapitaalvereiste. Lees meer

Naleving Sanctiewet/Wwft door bijkantoren buitenlandse verzekeraars

Ongeveer 40% van de bijkantoren van buitenlandse verzekeraars voldoet niet aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Sanctiewet. Met betrekking tot de naleving van de Wwft heeft DNB geen generieke tekortkomingen geconstateerd. Lees meer

Sanctiewet

Onderzoek naar klimaatrisico’s voor verzekeringssector

DNB onderzoekt de gevolgen van klimaatverandering en energietransitie voor de financiële sector. Onderdeel hiervan is een onderzoek naar de verplichtingen van verzekeraars. Lees meer

Kosten toezicht

Schade- en levensverzekeraars, herverzekeraars en natura-uitvaartverzekeraars krijgen in 2017 te maken met een stijging van het variabele tarief voor het toezicht. Voor zorgverzekeraars neemt het variabele tarief af. Lees meer

Financiering

Kort nieuws

Hierin aandacht voor: Aanvragen via Digitaal Loket Toezicht; Guidance beheersing datakwaliteit; Melding collectieve waardeoverdracht; Uitvraag niet-financiële risico’s; Wijziging boetecategorie Sanctiewet; Informatiebijeenkomst toetsingen 5 juli; FATF-waarschuwingslijsten: update juni 2017. Lees meer

Kalender

Het helpt om te weten welke communicatie-uitingen wanneer komen. DNB biedt u een actueel overzicht. Lees meer

Informatie