Resultaten on-site onderzoeken over kosten

Nieuwsbericht
Datum 28 juni 2017

Verzekeraars besteden in het algemeen veel aandacht aan hoe de kosten worden meegenomen in het vaststellen van de voorziening, blijkt uit de on-site onderzoeken van DNB. Daaruit komen wel nog enkele aandachtspunten naar voren.

Resultaten on-site onderzoeken over kosten

DNB heeft de afgelopen twee jaar een aantal on-site onderzoeken uitgevoerd bij verzekeraars naar kostenbeheersing en de wijze waarop zij kosten meenemen in de best estimate. De focus lag daarbij op levensverzekeraars. Dit in verband met de krimp van de levensector.

Good practice

Op basis van de eerste onderzoeken heeft DNB in mei 2016 een good practice opgesteld. Kern van deze good practice is dat een verzekeraar in een krimpende markt niet zonder meer mag uitgaan van stabiele kosten per polis. Bij afnemende polisaantallen dalen de kosten dan navenant. Een deel van de kosten is mogelijk echter vast. Tevens moeten verzekeraars beschikken over een geschikt en onderbouwd kostenallocatiemodel, bijvoorbeeld op basis van Activity Based Costing (ABC). 

Goede resultaten

Uit de on-site onderzoeken blijkt dat verzekeraars in het algemeen veel aandacht besteden aan kostenbeheersing en de wijze waarop zij kosten meenemen in de best estimate. Met name de kostenallocatie aan producten en polissen is doorgaans voldoende inzichtelijk en onderbouwd. Veel verzekeraars beschikken over een ABC-studie en kunnen dit onderbouwen met tijdschrijven. Ook is de sturing op kosten in de businessplanperiode van (doorgaans) drie jaar goed op orde.

Aandachtspunten

Toch komt uit elk onderzoek wel een aantal aandachtspunten naar voren. Bevindingen die vaker voorkomen zijn:

  • De kostenaannames voor de best estimate worden vaak bepaald door planning & control / finance en onvoldoende gechallenged door actuariaat en de directie. De risico’s hiervan zijn dat de focus op de kortere termijn komt te liggen, er geen consistentie is met de uitloop van polissen in de projectie en toekomstige managementacties onvoldoende duidelijk worden gemaakt.
  • Verzekeraars rekenen vaak met stabiele kosten per polis, zonder te onderbouwen dat dit haalbaar is gezien de krimpende portefeuille. Eventuele toekomstige managementacties (conform artikel 23 Gedelegeerde Verordening SII) worden niet expliciet herkend, maar impliciet meegenomen. Dat is niet toegestaan.
  • Veel verzekeraars kijken niet verder dan de businessplanperiode van (doorgaans) drie jaar.
  • Verzekeraars hebben weinig inzicht in welke projectkosten in de toekomst nodig zijn in verband met wettelijke trajecten, het up-to-date houden van systemen en het realiseren van aanvullende kostenbesparingen. Zij moeten deze kosten meenemen in de best estimate.

> Terug naar de nieuwsbrief