Onderzoek naar beheersing van operationele en IT-risico’s

Nieuwsbericht
Datum 28 maart 2018

DNB onderzoekt en beoordeelt de beheersing van operationele en IT-risico’s bij een selectie van middelgrote verzekeraars.

Informatiebeveiliging

Zo’n onderzoek, aangeduid met OPIT-scan, levert per verzekeraar een beeld op van de beheersing van operationele en IT-risico’s. De uitkomsten over de geselecteerde verzekeraars heen geven ook een generiek beeld. Aan de hand van die generieke inzichten kan DNB haar toezicht effectiever vormgeven.

Specifieke aandachtspunten

Afhankelijk van de individuele kenmerken van een verzekeraar kunnen bepaalde onderwerpen specifieke aandacht krijgen in dit onderzoek. Denk bijvoorbeeld aan de strategische verankering van deze risicocategorieën binnen de governance van de directie, grote migratie- of conversietrajecten, datakwaliteit en uitbesteding. Eventuele specifieke aandachtspunten worden vooraf vermeld in een aankondigingsbrief aan de directie van de verzekeraar.

Proportionaliteit

DNB past het proportionaliteitprincipe toe bij de hantering van het beoordelingskader. Het onderzoek bij de verzekeraar ter plaatse duurt twee à drie dagen. Daaraan voorafgaand vraagt DNB de verzekeraar de benodigde documentatie toe te sturen. Daarnaast maakt DNB gebruik van de documenten die zij al beschikbaar heeft. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de expertiseafdeling operationeel en IT risico (ECOPIT) in samenspraak met de accounttoezichthouder.

Rapportage resultaten

DNB rapporteert de uitkomst van de OPIT-scan in een vertrouwelijke brief aan de directie, na de verificatie van de feiten door de verzekeraar. Daarbij geeft DNB aan welke vervolgacties zij eventueel van de verzekeraar verwacht. DNB zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2019 de belangrijkste generieke onderzoeksbevindingen geanonimiseerd publiceren.

> Terug naar de Nieuwsbrief