Nieuwsbrief Verzekeren mei 2019

Nieuwsbericht
Datum 29 mei 2019

In dit nummer: DNB actualiseert Q&A informatiebeveiliging; Good practice intragroepsverhoudingen; Uitkomsten onderzoek operationeel risicobeheer; Update Q&A over antecedenten; Overzicht Financiële Stabiliteit digitaal; Oproep netwerk centrale banken om verduurzaming.

DNB actualiseert Q&A informatiebeveiliging

DNB heeft de Q&A ‘DNB Toetsingskader Informatiebeveiliging voor DNB-onderzoek’ geactualiseerd en toegankelijker gemaakt met Good Practices Informatiebeveiliging. Lees meer

informatiebeveiliging

Good practice intragroepsverhoudingen

DNB publiceert goede voorbeelden over intragroepsverhoudingen. Lees meer

Uitkomsten onderzoek operationeel risicobeheer

Uit een onderzoek onder tien middelgrote verzekeraars naar de beheersing van operationele en IT-risico’s blijkt dat verzekeraars wat dat betreft nadrukkelijker uitvoering kunnen geven aan de toepassing van EIOPA’s Richtsnoeren over risicobeheer. Lees meer

Uitkomsten onderzoek

Update Q&A over antecedenten

DNB publiceert een nieuwe, uitgebreidere Q&A over antecedenten bij toetsing. Lees meer

Overzicht Financiële Stabiliteit digitaal

Op 5 juni publiceert DNB haar Overzicht Financiële Stabiliteit (OFS) Voorjaar 2019. Anders dan voorgaande edities wordt het OFS voortaan alleen digitaal uitgebracht. Lees meer

Oproep netwerk centrale banken om verduurzaming

Het Central Banks and Supervisors Network for Greening the Financial System (NGFS) roept centrale banken, toezichthouders en andere stakeholders op om in actie te komen en het financiële systeem te verduurzamen. Lees meer

NGFS