Publicatie namen Nederlandse Internationally Active Insurance Groups

Nieuwsbericht
Datum 12 mei 2020

Op 14 november 2019 heeft de International Association of Insurance Supervisors (IAIS) een totaalpakket aan hervormingen goedgekeurd om het prudentieel toezicht op internationale verzekeringsgroepen te harmoniseren en doeltreffender te maken, en zo bij te dragen aan de wereldwijde financiële stabiliteit.

IAIS logo

Het pakket aan hervormingen bestaat uit een Common Framework (ComFrame), waarin de normen en minimumvereisten voor het toezicht op internationaal opererende verzekeringsgroepen (internationally active insurance groups – IAIG’s) zijn vastgesteld, en een holistisch raamwerk voor systeemrisico’s (Holistic Framework for Systemic Risk), dat bestaat uit toezichtbeleidsmaatregelen en -instrumenten om systeemrisico’s in de wereldwijde verzekeringssector te beperken.

De toezichthouders die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op verzekeringsgroepen zullen de in hun rechtsgebied opererende IAIG’s bekendmaken. Zo wordt inzichtelijker op welke toezichthouders en verzekeraars het ComFrame en de versterkte toezichtsmaatregelen uit het holistisch raamwerk van toepassing zijn.

DNB heeft op basis van de criteria “omvang” en “grensoverschrijdende activiteiten” in het ComFrame (CF 23.0.a en CF 23.0.b CF.23) NN Group N.V. en Aegon N.V. aangewezen als in Nederland gevestigde IAIG's. Zie deze link voor meer informatie over het ComFrame en deze link voor meer informatie over het holistisch raamwerk.

> Terug naar de Nieuwsbrief