Q&A en Good Practice klimaatgerelateerde risico’s in de ORSA

Nieuwsbericht
Datum 5 november 2019

Vandaag publiceert DNB de Q&A en Good Practice 'Behandeling klimaatgerelateerde risico’s in de ORSA'.

Verzekeraars kunnen kwetsbaar zijn voor de fysieke gevolgen van veranderend weer (fysieke risico’s) en voor de gevolgen van een overgang naar een klimaatneutrale economie (transitierisico’s). Gezien de potentiële impact van deze klimaatgerelateerde risico’s verwacht DNB dat verzekeraars de invloed hiervan op hun risicoprofiel analyseren en beschrijven. DNB verwacht een weergave en toelichting van de uitkomsten van deze analyse in de ORSA. Indien er sprake is van een materieel risico verwacht DNB dat verzekeraars een relevant ORSA-scenario uitwerken. De Good Practice beschrijft enkele uitgangspunten voor de behandeling van klimaatgerelateerde risico’s in de ORSA.

Aansluiting Europese ontwikkelingen

De Q&A en Good Practice van DNB sluiten aan bij de Europese ontwikkelingen op dit vlak. EIOPA heeft 30 september 2019 haar Opinie over het meenemen van klimaatgerelateerde risico’s in Solvency II gepubliceerd. In deze Opinie zet EIOPA onder andere uiteen op welke manieren verzekeraars klimaatgerelateerde risico’s kunnen meenemen in hun beleggingsbeleid of bij de waardering van de technische voorzieningen. Daarbij wordt specifiek gewezen op het belang van klimaatscenario-analyses, die in de ORSA ondervangen kunnen worden.

> Terug naar de Nieuwsbrief