Consultatiedocument en informatieverzoek Solvency II 2020 review

Nieuwsbericht
Datum 5 november 2019

EIOPA publiceert het consultatiedocument met een conceptadvies voor de Solvency II 2020 review en lanceert een informatieverzoek.

EIOPA preparatory guidelines

De Solvency II 2020 (LTG) review is in volle gang. Op 15 oktober 2019 heeft EIOPA een consultatiedocument gepubliceerd met een conceptadvies over uiteenlopende onderwerpen. Na verwerking van consultatiereacties en een holistische impact assessment stuurt EIOPA medio 2020 een finaal advies aan de Europese Commissie.

Consulatiedocument

Het consultatiedocument kent, grofweg, drie onderdelen:

  • Evaluatie van lange-termijn garantiemaatregelen inclusief UFR extrapolatie
  • Macro-economische weerbaarheid
  • Evaluatie van het bestaande Solvency II raamwerk, waaronder eigen vermogen, SCR, MCR, rapportages, proportionaliteit en groepstoezicht Enkele onderwerpen die aan bod komen in het consultatiedocument zijn:
  • Overwegingen om al dan niet een later startpunt te kiezen voor de extrapolatie van de rentetermijnstructuur voor de euro (30 jaar of 50 jaar) of om de extrapolatiemethode te wijzigen om ook na het startpunt rekening te houden met marktinformatie
  • Overwegingen om de Volatility Adjustment aan te passen om overshooting problemen te adresseren en om rekening te houden met de liquiditeitskenmerken van verplichtingen
  • Voorstel om de kalibratie voor renterisico aan te passen, in lijn met het EIOPA advies voor de SCR review in 2018
  • Voorstel om macroprudentiele instrumenten toe te voegen aan het Solvency II raamwerk
  • Voorstel voor minimum harmonisatie voor herstel en resolutieraamwerken. Stakeholders kunnen tot en met 15 januari 2020 reageren op het consultatiedocument.

Informatieverzoek

Tegelijk met het consultatiedocument, vraagt EIOPA informatie op bij verzekeraars over de impact van individuele opties, zoals de impact van twee alternatieve opties voor de VA. DNB heeft een aantal verzekeraars geselecteerd en gevraagd om deel te nemen aan dit informatieverzoek. De deadline voor dit informatieverzoek is 6 december 2019. DNB organiseert op 6 november een sessie om het informatieverzoek toe te lichten aan de geselecteerde verzekeraars. Naast dit informatieverzoek zal EIOPA in maart 2020 ook een holistische impact assessment uitvoeren. Dan wordt verzekeraars niet gevraagd om de impact van individuele aanpassingen door te rekenen, maar om de impact van het volledige pakket aan adviezen door te rekenen.

Field test rapportagetemplates

Op 9 oktober heeft EIOPA ook een field test gelanceerd voor nieuwe en aangepaste rapportagetemplates in het kader van de 2020 rapportage review. Stakeholders kunnen tot 31 januari 2020 reageren op deze field test.

> Terug naar de Nieuwsbrief