DNB-onderzoek naleving Sanctiewet door bijkantoren van buitenlandse verzekeraars

Nieuwsbericht
Datum 27 oktober 2016

DNB start een onderzoek naar de naleving van de sanctieregelgeving door bijkantoren van schade- en levensverzekeraars, die met een Europees paspoort actief zijn op de Nederlandse markt.

Onderzoek
De naleving van de Sanctiewet door verzekeraars schiet tekort, zo blijkt uit de onderzoeken die DNB de afgelopen twee jaar heeft uitgevoerd. Recent signaleert DNB een verbetering bij een aantal verzekeraars.  

Buitenlandse bijkantoren in Nederland
Mede op basis van de eerdere onderzoeksresultaten start DNB nu een onderzoek naar de naleving van de sanctieregelgeving door de bijkantoren van schade- en levensverzekeraars, die met een Europees paspoort actief zijn op de Nederlandse markt. In de vorige onderzoeken zijn deze bijkantoren slechts beperkt meegenomen. DNB kijkt bij de bijkantoren van levensverzekeraars eveneens naar de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Uitvraag
Het onderzoek start in november 2016 met een uitvraag bij de genotificeerde bijkantoren. Op basis van de resultaten gaat DNB haar strategie richting de bijkantoren verder bepalen. DNB zal de resultaten van het onderzoek met de bijkantoren delen.  

Meer informatie
DNB heeft naar aanleiding van de onderzoeken recent nadere guidance verstrekt voor schadeverzekeraars in de vorm van een Q&A.

> Terug naar de Nieuwsbrief