Boete van DNB voor Theta Fund Management B.V. voor niet tijdig rapporteren

Nieuwsbericht
Datum 4 juli 2018

De Nederlandsche Bank heeft aan Theta Fund Management B.V. (Theta Fund Management) een bestuurlijke boete van EUR 9.500,- opgelegd. Deze boete is opgelegd omdat Theta Fund Management de rapportages over het eerste halfjaar van 2017 niet binnen de voorgeschreven termijn aan DNB heeft verstrekt.

Overtreding
Theta Fund Management heeft niet binnen de voorgeschreven termijn de rapportages over het eerste halfjaar van 2017 aan DNB verstrekt. De rapportages zijn niet uiterlijk op 31 juli 2017 ingediend, maar op 4 augustus 2017. Hiermee heeft Theta Fund Management artikel 3:72, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht (Wft) overtreden. DNB heeft hiervoor op 15 februari 2018 een bestuurlijke boete opgelegd.

Boetehoogte
Het basisbedrag voor overtreding van artikel 3:72, eerste lid, van de Wft bedraagt EUR 500.000,-. Bij het bepalen van de hoogte van deze boete heeft DNB in haar overwegingen rekening gehouden met de ernst en duur van de overtreding, de mate van verwijtbaarheid, de bijzondere omstandigheden van het geval en de draagkracht van Theta Fund Management.

Procesverloop

Fase

Datum

Uitkomst

Boete

15 februari 2018

Bezwaar ingesteld

n.v.t.

Beslissing op bezwaar

n.v.t.

Beroep ingesteld

n.v.t.

Uitkomst beroep

n.v.t.

Lees hieronder het volledige boetebesluit. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de Informatiedesk van DNB: 0800 - 020 1068 (gratis).