Size of the banking sector: implications for financial stability

Nieuwsbericht
Datum 16 oktober 2018

Veel landen met een grote bankensector zijn in de recente financiële crisis hard geraakt. Een analyse van 38 ontwikkelde en opkomende landen, vandaag gepubliceerd in een DNB Occasional Study, laat zien dat de omvang van de bankensector positief samenhangt met belangrijke indicatoren voor systeemrisico en met economische schade in een crisis.

Systeemrisico’s volgen bijvoorbeeld uit overmatige kredietverlening, een kwetsbare financieringsstructuur en een dominante rol van zeer grote banken. Ook bancaire verliezen en de toename van de overheidsschuld (als gevolg van crisismaatregelen) zijn groter voor een grotere bankensector. Tegelijkertijd zijn enkele systeemrisico’s - zoals concentratie op de eigen economie en overheid - juist extra groot voor kleine banksectoren.

De analyse laat tot slot zien dat niet alleen een grote, maar ook een snel groeiende bankensector vaak een voorbode is van toenemende kwetsbaarheden, die worden gevolgd door een stevige correctie. Effectief beleid zou dan ook gericht moeten zijn op het beperken van de onderliggende systeemrisico’s, en niet zozeer op krimp van de bancaire sector.