Positie paper DNB ten behoeve van het rondetafelgesprek inzake de stand van zaken financiële sector

Nieuwsbericht
Datum 11 december 2018

De vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Generaal organiseert op 12 december 2018 een rondetafelgesprek over de stand van zaken financiële sector. Namens DNB neemt directeur Toezicht Frank Elderson deel aan het gesprek.

Vooraf zijn de genodigden in de gelegenheid gesteld om in een position paper hun visie op het onderwerp te geven.