Algemene Rekenkamer publiceert onderzoek resolutietaak DNB

Nieuwsbericht
Datum 12 december 2019

De Algemene Rekenkamer (ARK) heeft vandaag (12 december) haar rapport ‘Bankenresolutie in Nederland: voorbereiding op mogelijk falen van middelgrote en kleine banken door DNB’ gepubliceerd. Dit rapport bevat de uitkomsten van het onderzoek van de ARK naar resolutieplanning door DNB voor middelgrote- en kleine banken.

Het rapport bevat conclusies en aanbevelingen op het gebied van de organisatie van de resolutietaak van DNB. Ook komt de voortgang met betrekking tot de resolutieplannen voor middelgrote- en kleine banken die door zijn opgesteld DNB aan bod.

DNB kan zich in de hoofdconclusies en aanbevelingen van de ARK vinden. Het Europees resolutieregime en de taakuitvoering door DNB zijn relatief jong. Daarbij bestrijkt resolutie een geheel nieuw terrein. Tegelijkertijd ligt de financiële crisis nog vers in het geheugen. Goed toezicht en de ordelijke aanpak van falende banken versterken de financiële stabiliteit en het maatschappelijk vertrouwen in de financiële sector. DNB waardeert het onderzoek van de ARK. Het draagt bovendien bij aan de maatschappelijke bekendheid met de resolutietaak.

Bekijk het rapport van de ARK en de bestuurlijke reactie van DNB