Persbericht: Benoeming raad van commissarissen

Persbericht
Datum 7 september 2018

De Nederlandsche Bank maakt bekend dat haar aandeelhouder, de Staat der Nederlanden, Roger Dassen per 1 oktober 2018 heeft benoemd tot lid van de raad van commissarissen. Per diezelfde datum treedt Jaap van Manen terug. 

Prof.dr. R.J.M. Dassen RA (1965), bedrijfseconoom en accountant, is thans werkzaam als chief financial officer bij ASML. Hij heeft als voormalig partner bij Deloitte een brede ervaring op het gebied van accountancy zowel nationaal als internationaal.

Prof.dr. J.A. van Manen (1950), econoom en accountant, is sinds 2011 lid en vice-voorzitter van de rvc. Daarnaast is hij onder andere werkzaam als partner bij het Strategic Management Centre.

Wim Kuijken, voorzitter raad van commissarissen, is verheugd over de toetreding van Dassen: ‘`Met Roger Dassen krijgt de rvc opnieuw een zeer ervaren en deskundig accountant en bestuurder. Hij brengt onder meer uitstekende kennis en expertise mee op het gebied van digital IT.’’

De directie en de raad van commissarissen van DNB zijn Jaap van Manen bijzonder erkentelijk voor zijn grote inzet en betrokkenheid als lid en vice-voorzitter van de raad.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Corina Ruhe, tel. nrs. 020 - 524 2272 en 06 – 554 18 351.