Aanbieders van cryptodiensten dienen zich voor te bereiden op toezicht DNB

Persbericht
Datum 3 september 2019

Naar verwachting vallen vanaf 10 januari 2020 bedrijven die diensten aanbieden voor het wisselen tussen virtueel geld (crypto’s) en gewoon geld en bedrijven die cryptobewaarportemonnees aanbieden onder het integriteitstoezicht van De Nederlandsche Bank. Deze bedrijven dienen zich hier tijdig op voor te bereiden. DNB gaat graag het gesprek aan met deze bedrijven over dit toezicht en verzoekt hen zich te vast te melden. Ook DNB bereidt zich voor. Aan de hand van deze meldingen kan DNB deze bedrijven gemakkelijker bereiken en zal een inventarisatie worden gedaan van de omvang van de groep partijen die hiermee onder toezicht komen te staan.

Dit nieuwe toezicht volgt uit de Europese anti-witwasrichtlijn AMLD5 en de implementatie daarvan in Nederlandse wetgeving. Crypto’s zijn kwetsbaar voor financieel economische criminaliteit. Daarom is het belangrijk dat het integriteitstoezicht nu vorm krijgt.

Hoe ziet het toezicht eruit?

Concreet betekent het toezicht dat de bedrijven die diensten aanbieden voor het wisselen tussen crypto’s en gewoon geld en bedrijven die cryptobewaarportemonnees aanbieden een registratie moeten krijgen bij DNB en dat de bestuurders en sommige aandeelhouders (‘gekwalificeerde deelnemingen’) worden getoetst. Ze moeten kunnen aantonen dat de processen goed zijn ingericht tegen witwassen en terrorismefinanciering, en dat de bestuurders en andere beleidsbepalers deze processen goed beheersen. Als de registratie is verricht en de bestuurders zijn getoetst, zal DNB erop blijven toezien dat de bedrijven zich houden aan de regels rond witwassen en terrorismefinanciering. Bedrijven die zich niet registreren bij DNB, mogen dergelijke omwisseldiensten niet meer verrichten en geen bewaarportemonnees meer aanbieden.

Op de website van DNB wordt antwoord gegeven op een aantal belangrijke vragen over het integriteitstoezicht van DNB op cryptobedrijven en dit initiatief. De komende tijd zal hier meer informatie aan worden toegevoegd.

Vroegtijdig melden bij DNB

DNB roept de bedrijven die deze activiteiten (willen) verrichten op om zich nu vast bij DNB te melden via het meldformulier. Wij willen graag met die bedrijven in gesprek gaan over de vormgeving van het toezicht en de guidance die DNB hierbij kan geven. Kom in contact met ons via crypto@dnb.nl of een DM naar @DNB_NL. U kunt ook bellen naar 0800 020 1068 (gratis) op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Wetsvoorstel

De Europese richtlijn schrijft voor dat de registratieplicht uiterlijk op 10 januari 2020 wettelijk geregeld moet zijn. Mogelijk dat de verplichting later gaat gelden. Dat hangt af van de precieze implementatie van de Europese richtlijn in Nederland. De wetsvoorstel daartoe ligt momenteel ter behandeling in de Tweede Kamer.

Zowel DNB als de AFM hebben geregeld gewaarschuwd voor de integriteitsrisico’s gerelateerd aan crypto’s. In januari 2019 pleitte DNB, samen met de AFM, al voor cryptoregulering.

Voor persvragen kunt u contact opnemen met Tobias Oudejans, tel. nrs. 020 - 524 3100 en 06 – 524 96 961.