Speech Petra Hielkema bij ‘Fintech Meets the Regulator’

Speech
Datum 29 november 2019
Tijd 12:00 uur
Lokatie De Nederlandsche Bank
Spreker Petra Hielkema

De impact van de nieuwe Europese betaaldienstenrichtlijn, PSD2, en innovatie stonden op 29 november centraal tijdens de vierde conferentie Fintech Meets the Regulator van DNB en Holland Fintech waar marktpartijen en toezichthouders (ACM, AFM, AP en DNB) elkaar ontmoetten. In haar speech gaf DNB-divisiedirecteur Petra Hielkema aan dat het betalingsverkeer in hoog tempo verandert door nieuwe spelers, nieuwe technologie en veranderende consumentenwensen.

In Nederland is instant payments het nieuwe normaal. Banken hebben in het kader van PSD2 API’s gebouwd waarmee derde dienstverleners (PISP en AISP) nieuwe services aan consumenten en bedrijven kunnen aanbieden. Nederland is hiermee voorhoedeland. Nu is het zaak om ook Europa in beweging te krijgen en hebben Europese Commissie, ECB en grote Europese banken in november het initiatief genomen voor een Pan-European Payment Strategy (PEPS).

De ontwikkelingen op de markt met nieuwe toetreders van klein tot groot, vraagt om transparant toezicht, dialoog met nieuwe partijen en voldoende internationale coördinatie. Op deze wijze wordt bevorderd dat gebruikers van financiële diensten vertrouwen houden in de digitale wereld, waarbinnen financiële diensten een plaats hebben. De uitwisseling van kennis, waarbij gesproken is van financieel toezicht tot data en ethiek, tussen marktspelers en toezichthouders helpt om beter samen te werken om het financiële ecosysteem betrouwbaar en veilig te houden. Volgens medeorganisator Don Ginsel van Holland Fintech onderstreept ook deze editie van Fintech Meets the Regulator weer het belang dat financiële marktpartijen en toezichthouders elkaars rollen en werkwijzen goed begrijpen.

U kunt de speech van Petra Hielkema hieronder downloaden.