Stijging uitstaand geldmarktpapier

Statistisch Nieuwsbericht
Datum 15 mei 2018

In het eerste kwartaal van 2018 nam het door Nederlandse instellingen uitgegeven geldmarktpapier toe met EUR 31 miljard tot een bedrag van EUR 152 miljard. Het uitstaande kapitaalmarktpapier daalde met EUR 23 miljard tot EUR 1674 miljard. Tegelijkertijd viel de koerswaarde van de beursgenoteerde aandelen iets terug, tot EUR 1111 miljard.

Flink meer geldmarktpapier

Het uitstaande bedrag aan geldmarktpapier steeg in het eerste kwartaal van 2018 met EUR 31 miljard tot EUR 152 miljard. Dat is het hoogste niveau sinds de tweede helft van 2013 (grafiek 1).


Aan nieuw geldmarktpapier werd in het eerste kwartaal voor een bedrag van EUR 213 miljard in de markt gezet, terwijl er voor EUR 176 miljard werd afgelost. Per saldo kwamen de netto-emissies van Nederlandse instellingen daarmee op EUR 37 miljard, een niveau dat sinds eind 2008 niet meer was gehaald. Het opwaartse effect van de hoge netto-emissies op het uitstaande geldmarktpapier werd deels teniet gedaan door het neerwaartse effect van de euroappreciatie. Het geldmarktpapier dat in overige valuta’s is genoteerd daalde in waarde.

Geldmarktpapier speelt in de huidige financieringsstrategie van Nederlandse instellingen een relatief bescheiden rol. Het aandeel in het totale schuldpapier bedroeg aan het einde van het eerste kwartaal van 2018 slechts 8,3%. Op dit moment is slechts een beperkt aantal emittenten op de geldmarkt actief. Het leeuwendeel van het Nederlandse geldmarktpapier (bijna 95%) staat op de balans bij banken, grote financiële holdings en de overheid. Van het uitstaande geldmarktpapier was eind eerste kwartaal meer dan de helft (EUR 91 miljard) genoteerd in vreemde valuta’s. Van deze subcategorie was EUR 67 miljard uitgegeven door banken en ruim EUR 20 miljard door financiële holdings. De overheid had, net als in het voorgaande kwartaal, geen kortlopend papier in vreemde valuta’s uitstaan.

Iets minder kapitaalmarktpapier

Het uitstaande bedrag aan kapitaalmarktpapier nam in het eerste kwartaal van 2018 met ruim EUR 23 miljard af, van EUR 1697 miljard tot EUR 1674 miljard. Al vijf kwartalen achtereen daalt de totale waarde van het uitstaande kapitaalmarktpapier (grafiek 2). Ten opzichte van de top in het slotkwartaal van 2016 bedraagt de daling inmiddels meer dan EUR 230 miljard. Dit komt voor iets minder dan de helft voor rekening van de bancaire sector, en houdt verband met een balansverkleining.

Het uitstaande kapitaalmarktpapier dat in euro’s is genoteerd veranderde nauwelijks ten opzichte van het voorgaande kwartaal (circa EUR 1175 miljard). Dat het totale kapitaalmarktpapier toch in waarde afnam was volledig toe te schrijven aan het kapitaalmarktpapier in overige valuta’s. Dat papier daalde in waarde, van EUR 522 miljard in het slotkwartaal van 2017 tot circa EUR 500 miljard per ultimo eerste kwartaal 2018, het laagste niveau sinds eind 2014. Nederlandse instellingen plaatsten minder nieuw langlopend papier in overige valuta’s dan dat zij aflosten (EUR 32 miljard om EUR 36 miljard). Daarnaast drukte de sterkere euro de waarde van het kapitaalmarktpapier in overige valuta’s.

Lagere koerswaarde aandelen

De koerswaarde van de uitstaande aandelen viel in het eerste kwartaal van 2018 iets terug, met EUR 16 miljard tot EUR 1111 miljard. Die terugval werd gedreven door lagere beurskoersen. De emissies lagen op het niveau dat de afgelopen kwartalen gebruikelijk was. Er werd voor een bedrag van EUR 2,5 miljard uit de markt gehaald, mede door de beursgang van de zakenbank NIBC.