Nederlandse verzekeraars belegden eind 2017 voor EUR 209 miljard in obligaties

Statistisch Nieuwsbericht
Datum 11 juni 2018

Het totale belegde vermogen van de Nederlandse Solvency II verzekeraars onder DNB toezicht bedroeg EUR 440 miljard eind 2017, bijna EUR 17 miljard minder dan eind 2016. De daling in het totale belegde vermogen komt voort uit een daling van de totale verplichtingen van de verzekeraars met EUR 23 miljard tijdens dezelfde periode.

Figuur 1 toont de uitsplitsing van het totale belegde vermogen naar beleggingscategorie inclusief en exclusief de doorkijkgegevens van de beleggingsfondsen. Bij de samenstelling inclusief look-through is zowel rekening gehouden met de rechtstreekse beleggingen als met de beleggingen van beleggingsfondsen voor rekening van de verzekeraars. In totaal belegden de Nederlandse verzekeraars voor EUR 105 miljard in beleggingsfondsen (23,5% van het totaal) eind 2017.

Beleggingen in obligaties (staats- en bedrijfsobligaties) zijn veruit de populairste belegging onder de Nederlandse verzekeraars, goed voor een bedrag van EUR 209 miljard in 2017 of bijna 48% van het totale belegde vermogen. De rechtstreekse beleggingen in obligaties vormden met EUR 175 miljard het grootste deel van de obligatieportefeuille, de beleggingsfondsen droegen EUR 34 miljard bij. De beleggingsmix van de Nederlandse verzekeraars is in relatieve termen nauwelijks gewijzigd ten opzichte van eind 2016.

De waarde van de portefeuille staatsobligaties bestond eind 2017 voor 80% uit obligaties uitgegeven in Nederland (26%), Duitsland (25%), Frankrijk (14%), Oostenrijk (8%) en België (7%).

Binnen de portefeuille bedrijfsobligaties staan de Verenigde Staten bovenaan als populairste land van uitgifte, goed voor 17% van de totale waarde, gevolgd door Frankrijk (16%), Nederland (15%), het Verenigd Koninkrijk (11%) en Duitsland (7%).

Ook in de geografische spreiding van de obligatieportefeuille (zowel voor staats- als bedrijfsobligaties) zijn er geen grote verschuivingen ten opzichte van eind 2016.


Meer informatie over verzekeraars vindt u hier:

Het dashboard voor verzekeraars

De tabellen voor verzekeraars