Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen gestegen naar 108,4 procent

Statistisch Nieuwsbericht
Datum 31 juli 2018

De beleidsdekkingsgraad van pensioenfondsen is in het tweede kwartaal van 2018 met 0,6 procentpunten gestegen naar 108,4 procent. Ook de dekkingsgraad gebaseerd op marktinformatie is in deze periode met 0,8 procentpunten gestegen (van 107,5 naar 108,3 procent). De financiële positie van pensioenfondsen verbeterde doordat gunstige ontwikkelingen op de aandelen- en valutamarkten de negatieve gevolgen van rentedalingen overtroffen. Het aantal pensioenfondsen dat een beleidsdekkingsgraad had die onder het wettelijk vereiste minimum van 104,2 procent lag, daalde van 54 naar 42 fondsen.

Beleidsdekkingsgraad en dekkingsgraad stijgen met 0,6 respectievelijk 0,8 procentpunten

De beleidsdekkingsgraad van pensioenfondsen is in het tweede kwartaal gestegen van 107,8 procent naar 108,4 procent: een toename van 0,6 procentpunten. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de twaalf maandelijkse dekkingsgraden die gebaseerd zijn op marktinformatie. De dekkingsgraad gebaseerd op marktinformatie is in het tweede kwartaal gestegen van 107,5 naar 108,3 procent.

Grafiek 1: Ontwikkeling dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad


Grafiek 1 - Ontwikkeling dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad

Gunstige ontwikkelingen op aandelen- en valutamarkten dragen bij aan verbetering financiële positie pensioenfondsen

De financiële positie van pensioenfondsen is in het tweede kwartaal mede verbeterd door gunstige ontwikkelingen op de aandelen- en valutamarkten. Diverse aandelenbeursindices zagen hun koersen stijgen. Zo steeg de MSCI World index met 2,9 procent en de Dow Jones met 0,7 procent. Daarnaast apprecieerden vreemde valuta als de Amerikaanse dollar en de Japanse yen ten opzichte van de euro. Deze gunstige ontwikkelingen overtroffen de negatieve gevolgen van rentedalingen. De rentetermijnstructuur is in het tweede kwartaal over de gehele linie gedaald met 2 tot 11 basispunten. Rentedalingen hebben een negatief effect op de financiële positie van pensioenfondsen. Dat komt doordat de verplichtingen van pensioenfondsen rentegevoelig zijn en bij rentedalingen sterker toenemen dan de vorderingen. Pensioenfondsen dekken het renterisico gedeeltelijk af. De verplichtingen van pensioenfondsen groeiden in het tweede kwartaal van €1.242 miljard naar €1.258 miljard euro. De vorderingen van de pensioenfondsen namen sterker toe en groeiden van €1.336 miljard naar €1.363 miljard.

Aantal pensioenfondsen met beleidsdekkingsgraad onder wettelijk vereist minimum neemt af

Het aantal pensioenfondsen dat een beleidsdekkingsgraad heeft onder het wettelijk vereiste minimum neemt gestaag af. In het tweede kwartaal daalde dat aantal van 54 naar 42 pensioenfondsen. Verreweg de meeste pensioenfondsen hebben overigens een beleidsdekkingsgraad die boven 110 procent ligt: 130 fondsen. Voor deze groep geldt dat de pensioenaanspraken geheel of, afhankelijk van de hoogte van de beleidsdekkingsgraad, gedeeltelijk gecompenseerd kunnen worden voor inflatie.

Grafiek 2: Aantal pensioenfondsen naar beleidsdekkingsgraadcohort

Grafiek 2 - Aantal pensioenfondsen naar beleidsdekkingsgraadcohort

Het beleidsdekkingsgraadcohort van 100 tot 104,2 procent heeft weliswaar niet het grootste aantal pensioenfondsen, maar wel het grootste aantal actieve, gewezen en pensioengerechtigde deelnemers. Dit cohort bevat namelijk 3,2 miljoen actieve, 1,9 miljoen pensioengerechtigde en 4,1 miljoen gewezen deelnemers.

Grafiek 3: Aantal deelnemers naar beleidsdekkingsgraadcohort

Grafiek 3 - Aantal deelnemers naar beleidsdekkingsgraadcohort

Bij de pensioenfondsen die geheel of gedeeltelijk mogen indexeren zijn 1,4 miljoen actieven, 1,1 miljoen pensioengerechtigden en 3,0 miljoen gewezen deelnemers aangesloten.

Links

Op de DNB Statistiekensite is meer informatie te vinden over pensioenfondsen. Voor dit bericht is gebruik gemaakt van de volgende statistieken: