DNBulletin

 

Vraag naar bedrijfskrediet

Banken namen in het eerste kwartaal van 2013, naar eigen zeggen, een daling waar van de totale vraag naar bedrijfskrediet. Vooral bij de leningen aan het MKB werd een afname gemeld (grafiek 3). Als oorzaken van de vraagdaling noemen de banken vooral een dalende financierings­behoefte voor zowel vaste investeringen als voor fusies/‌overnames en herstructurering van de onderneming. Een derde deel van de banken verwacht in het tweede kwartaal een verdere daling van de vraag naar bedrijfskrediet.

Netto % banken in Nederland dat een verandering in de vraag naar bedrijfskrediet rapporteert ten opzichte van het vorige kwartaal
>Netto % is het saldo van het aantal banken dat aangeeft te maken te hebben met een stijging van de kredietvraag minus het aantal banken dat een daling waarneemt in % totaal. Banken die geen wijziging melden ten opzichte van  het vorige kwartaal blijven buiten beschouwing (+100 = alle banken nemen een stijging waar).
Lees deze pagina voor

Deel deze pagina

LinkedIn Google plus