Het actuele getal: EUR 149 miljard

Nieuwsbericht
Datum 28 november 2006

Het balanstotaal van Nederlandse Special Purpose Vehicles (SPV’s) blijft groeien.

Grafiek Balanstotaal Special Purpose Vehicles

In het eerste halfjaar van 2006 is dit met EUR 13 miljard toegenomen naar EUR 149 miljard (zie grafiek). De groei is over de afgelopen vier kwartalen versneld en uitgekomen op 38%.

De groei wordt voornamelijk veroorzaakt door voortgaande securitisaties van portefeuilles met woninghypotheken. In het eerste halfjaar hebben Nederlandse ondernemingen 12 securitisatietransacties verricht. In 10 gevallen betrof het een securitisatie van woninghypotheken, die in alle gevallen tot een verkorting van de balans van de securitiserende partij, de zogenoemde originator, hebben geleid. Inmiddels is 19% van alle woninghypotheken (EUR 96 miljard) in Nederland gesecuritiseerd. In de andere twee gevallen betrof het een securitisatie van bedrijfskredieten of exportkredieten. De grootste securitisatietransactie kwam in deze periode op naam van ABN AMRO Bank (EUR 4 miljard).