Het actuele getal: 50%

Nieuwsbericht
Datum 28 december 2006

Bij de rechtstreekse regelingen heeft 50% van het aantal actieve deelnemers een beschikbare premieregeling, terwijl bij pensioenfondsen het aandeel van de beschikbare premieregeling slechts 3% bedraagt.

Grafiek Verdeling actieve deelnemers van rechtstreekse regelingen naar pensioensysteem in 2005

Een rechtstreekse regeling is een pensioenregeling die rechtstreeks bij een levensverzekeraar is ondergebracht (een zogenoemde B-polis). 

Een beschikbare premieregeling gaat uit van de pensioenpremie. Met de ingelegde premies wordt een kapitaal opgebouwd. Het beleggingsrisico ligt tijdens deze opbouw bij de deelnemers. Van het uiteindelijk opgebouwde kapitaal worden op de pensioenleeftijd pensioenaanspraken ingekocht. Het grote voordeel van een beschikbare premieregeling voor de werkgever is dat de pensioenlasten goed voorspelbaar zijn. Naast de beschikbare premieregelingen bestaan er de zogenoemde defined-benefit regelingen. Bij deze regelingen wordt het uiteindelijke pensioen toegezegd, gerelateerd aan salaris en diensttijd. Eind- en middelloonregelingen behoren onder andere tot deze groep. Uit de onderstaande grafiek blijkt deze regelingen beide goed zijn voor ongeveer 20% van het aantal actieve deelnemers bij rechtstreekse regelingen.