(30) Het actuele getal: 5,7%

De gemiddelde werknemer spaart dit jaar 5,7% van het salaris voor zijn of haar pensioen, in 2005 was dit nog 5,9%. De werkgever legt hier 10,1% van het salaris bij, tegen 10,7% vorig jaar.  

De daling van de pensioenpremie is een gevolg van het verdwijnen van het prepensioen. Wel hebben veel pensioenfondsen het wegvallen van het prepensioen deels ondervangen door het verruimen van het ouderdomspensioen. Het opbouwpercentage, de hoeveelheid pensioen die men jaarlijks spaart, is in 2006 gestegen. De franchise, het deel van het salaris waarover geen pensioen wordt gespaard, is gedaald (zie figuur).

Grafiek - Pensioenen 2006