(32) Het actuele getal: 3,5 procent

Een deel van de beursgenoteerde Nederlandse aandelen is in bezit van buitenlanders. Vorig jaar is bijna EUR 10 miljard dividend hierover uitbetaald (zie grafiek). Uitgedrukt als rendement op het aandelenbezit komt dit neer op ongeveer 3,5%.

Omgekeerd ontvangen Nederlandse ingezetenen (vooral pensioenfondsen) ook dividenden op hun buitenlandse aandelen. In 2005 bedroeg het ontvangen dividend bijna EUR 7 miljard, een dividendrendement van ongeveer 2,2%. 

Het dividendrendement houdt, in tegenstelling tot het totale beleggingsresultaat, geen rekening met koersstijgingen als gevolg van ingehouden winsten. Hierin ligt wellicht een verklaring voor het lagere dividendrendement op buitenlandse aandelen: mogelijk volgen Nederlandse ondernemingen een andere dividendpolitiek dan de buitenlandse ondernemingen waar de Nederlandse institutionele beleggers vooral in beleggen.

Grafiek – Ontvangen en betaald dividend in miljoenen euro’s