(32) Het actuele getal: 1 biljoen euro

In Nederland gevestigde banken hebben in januari 2006 voor iets meer dan EUR 1 biljoen leningen uitstaan bij ingezetenen van het gehele eurogebied.

Dit bedrag bestaat voor ruim een derde (38%) uit woninghypotheken. Aan het bedrijfsleven is bijna een kwart van de leningen verstrekt (24%). Het aandeel van leningen aan financiële instellingen – banken, verzekeraars, pensioenfondsen en overige financiële instellingen (zoals financieringsmaatschappijen) – is bijna een derde (30%). 

De sterkste groei van de kredietverlening vond vorig jaar binnen de financiële sector plaats: leningen aan pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen stegen met 30% en leningen aan overige financiële instellingen met 20%. Het bedrag aan uitstaande woninghypotheken nam met meer dan 10% toe.

Grafiek - Leningen van Nederlandse banken aan het eurogebied per januari 2006