Het actuele getal: EUR 13,1 miljard

Nieuwsbericht
Datum 4 april 2006

Volgens voorlopige cijfers is de netto winst van het Nederlandse bankwezen in 2005 uitgekomen op EUR 13,1 miljard. De banken hebben vorig jaar circa 30% meer winst gemaakt dan in 2004.

Rente- en provisiebaten vormen de grootste bron van inkomsten voor de banken. De inkomsten uit rente en provisie stegen vorig jaar met respectievelijk circa EUR 700 miljoen en EUR 80 miljoen. 

De personeelskosten zijn vorig jaar - na een forse stijging in 2004 - met EUR 400 miljoen afgenomen. Andere beheerskosten zoals herstructureringskosten, automatiseringkosten en grote projecten (bijvoorbeeld Bazel II) zijn met bijna EUR 900 miljoen toegenomen.

Het is opmerkelijk dat de belastingen nauwelijks zijn toegenomen, waardoor de gemiddelde belastingdruk vorig jaar is afgenomen van 25% naar 21%. Het lagere belang van derden zorgde voor een extra bijdrage aan de winststijging.

Grafiek – Netto winst van het Nederlandse bankwezen in miljarden euro’s