Het actuele getal: EUR 15 miljard

Nieuwsbericht
Datum 20 april 2006

In anticipatie op de toetreding tot de Europese Unie per 1 mei 2004 namen de directe investeringen in de toetredende landen (Noot 1) al geruime tijd toe. 

De groei in Nederlandse directe investeringen heeft zich vorig jaar voortgezet: Nederlandse ondernemingen investeerden EUR 1,1 miljard in deze landen, waarvan EUR 0,8 miljard in de vorm van nieuwe kapitaaldeelnemingen. De totale waarde van de uitstaande kapitaalbelangen en concernfinanciering bedroeg eind 2005 volgens voorlopige cijfers EUR 15 miljard, een toename van 10% ten opzichte van 2004.

Volgens de cijfers zijn vooral de grotere landen (zoals Polen en Tsjechië) interessant voor het uitbesteden van activiteiten. Dit komt waarschijnlijk door de relatief goedkope arbeidskrachten en goede infrastructuur. Ook Nederlandse - voornamelijk dienstverlenende - ondernemingen besteden activiteiten uit aan deze landen, terwijl industriële ondernemingen vooralsnog weinig in de nieuwe Lidstaten investeren. 

Noot 1: Bestaande uit: Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië.

Grafiek – Totaal uitstaande Nederlandse directe investeringen in de tien nieuwe EU Lidstaten (in miljarden euro’s)