Het actuele getal

Nieuwsbericht
Datum 2 mei 2006

Het actuele getal: 75%
De meeste Nederlandse pensioenfondsen bieden hun deelnemers een nabestaandenpensioen aan. Het aantal pensioenfondsen met een nabestaandenpensioen op opbouwbasis is het afgelopen jaar verder afgenomen tot circa 75%. 

Daarnaast verstrekt een groeiend aantal pensioenfondsen - ongeveer 20% - een nabestaandenpensioen op risicobasis. 

Bij de eerste variant blijven de opgebouwde aanspraken van de deelnemer behouden, wanneer de deelnemer niet langer actief is bij het pensioenfonds. Bij verandering van baan kunnen de aanspraken aan het nieuwe pensioenfonds worden overgedragen. Tevens heeft de werknemer bij pensionering het recht om het nabestaandenpensioen in te ruilen tegen extra ouderdomspensioen.

Een nabestaandenpensioen op risicobasis kent deze voordelen niet en heeft het karakter van een verzekering. Zolang de deelnemer actief is en premie betaalt, zijn de nabestaanden bij overlijden verzekerd van een pensioen. Wanneer de deelnemer niet langer actief is bij het pensioenfonds vervalt het recht op nabestaandenpensioen.

Ondanks de voordelen van een nabestaandenpensioen op opbouwbasis verliest deze vorm van financieren al jaren terrein (zie grafiek). Een nabestaandenpensioen op risicobasis is namelijk goedkoper en drukt de pensioenpremie.

Grafiek – Nabestaandenpensioen van Nederlandse pensioenfondsen