Het actuele getal

Nieuwsbericht
Datum 18 mei 2006

Het actuele getal: 70%
Vorig jaar is de handel in onderhandse aandelenderivaten bij Nederlandse banken flink aangetrokken:

de uitstaande contracten stegen met bijna 70% tot een bedrag van ruim USD 130 miljard. Deze stijging werd vooral veroorzaakt door de wereldwijde opgang van de aandelenprijzen. Contracten gebaseerd op aandelen of aandelenindices uit Europa en de Verenigde Staten groeiden het snelst.

Eind 2005 bedroeg de totale waarde van alle uitstaande onderhandse derivatencontracten van Nederlandse banken USD 12,8 biljoen, een stijging van 11% ten opzichte van 2004. Op de onderhandse derivatenmarkt zijn voornamelijk grote professionele partijen actief en worden de contracten afgestemd op de specifieke behoeften van de marktpartijen. Handel op de beurs richt zich op gestandaardiseerde contracten en is daarmee toegankelijker voor niet-professionele partijen.

De onderhandse derivatenhandel concentreert zich voornamelijk op de rente- en valutacontracten (respectievelijk 81% en 17% van de markt), waarbij rentecontracten sterk georiënteerd zijn op de euro en valutacontracten op de Amerikaanse dollar. De handel in aandelenderivaten is - ondanks de sterke groei in het afgelopen jaar van bijna 70% - erg gering.

Grafiek – Uitstaande onderhandse derivatencontracten op aandelen en –indices uit verschillende werelddelen