Het actuele getal: EUR 225 miljard

Nieuwsbericht
Datum 27 juni 2006

Nederlandse huishoudens hadden eind april 2006 bijna EUR 225 miljard op hun gezamenlijke spaarrekeningen bij Nederlandse banken staan.

Grafiek – Ontwikkeling in spaartegoeden van Nederlandse huishoudens

Dit bedrag bestaat voor het grootste deel, ruim EUR 200 miljard, uit eenvoudig opneembaar spaargeld (inclusief Internetspaarrekeningen). Bijna 10% van het spaartegoed bestaat uit vastgezet spaargeld.

Ondanks het nog altijd toenemende spaartegoed van Nederlandse huishoudens, vertoont de jaarlijkse procentuele toename de afgelopen jaren een neergaande trend. In april groeide het spaartegoed met nagenoeg 6% op jaarbasis, terwijl de gemiddelde aangroei in 2004 en 2005 op respectievelijk 9% en 7% uitkwam.