Het actuele getal

Nieuwsbericht
Datum 18 mei 2006

Het actuele getal:  112 miljard
In het eerste kwartaal van 2006 is het balanstotaal van de Nederlandse beleggingsinstellingen gestegen naar EUR 112 miljard, het hoogste niveau in de afgelopen vier jaar (zie grafiek).

De netto inleg in beleggingsfondsen (EUR 674 miljoen) was evenwel gering en leverde slechts een kleine bijdrage aan de stijging van het balanstotaal. Het was voornamelijk de gunstige stemming op de beurzen die sterk heeft bijgedragen aan de stijging van EUR 4,9 miljard van het balanstotaal (ofwel een groei van 4,6% op kwartaalbasis), waarbij aandelenfondsen voor de grootste bijdrage zorgden.

Meer algemeen hebben de koersen op aandelenmarkten de afgelopen vier jaar voor een groot deel de volatiliteit in de balanstotalen van beleggingsinstellingen bepaald. Over deze periode vertoonde de gemiddelde belegger een terughoudend gedrag: slechts relatief kleine hoeveelheden werden ingelegd.

Grafiek – Uitstaande onderhandse derivatencontracten op aandelen en –indices uit verschillende werelddelen